IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Państwowy Instytut Badawczy.

Zaproszenie do nadsyłania do Biuletynu IHAR publikacji o charakterze wdrożeniowym

Zaproszenie
do nadsyłania do Biuletynu IHAR publikacji o charakterze wdrożeniowym

 

Redakcja Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin pragnie tym razem zaprosić Państwa do nadsyłania tekstów publikacji naukowych o charakterze wdrożeniowym. Proponowane publikacje powinny łączyć wyniki wcześniej przeprowadzonych badań naukowych  ale jednocześnie zawierać informacje o korzyściach jakie będą płynęły z wdrożenia uzyskanych wyników. Będą one opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR, oczywiście po uprzednim uzyskaniu pozytywnych recenzji. Mamy nadzieję, że zaproponowani przez Redakcję recenzenci podejdą do oceny prac w specyficzny sposób. Powinna się liczyć przede wszystkim wiarygodność opisywanych wyników badań (własnych lub na podstawie dostępnej literatury) oraz proponowane efekty innowacyjne i wdrożeniowe tych rozwiązań.

Zakres tematyczny prac do specjalnego wydania wdrożeniowego Biuletynu IHAR może być bardzo różny. Mogą to być prace z zakresu nowych trendów i doskonalenia obecnie stosowanych metod hodowli gatunków roślin rolniczych, z zakresu odmianoznawstwa uwzględniającego wartość agrotechniczną i użytkową współczesnych genotypów, stanu obecnego oraz optymalizacji krajowego i europejskiego rynku nasiennego a jego uwarunkowań geograficznych i strukturalnych, wykorzystania postępu biologicznego w różnych systemach gospodarowania i różnych kierunkach produkcji rolniczej, zrównoważonego stosowania chemicznych i biologicznych środków produkcji rolniczej, metod nowoczesnego przechowalnictwa płodów rolnych, wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne oraz szeroko rozumianej ekonomiki produkcji rolniczej. Mile widziane będą prace o charakterze innowacji produktowej, technologicznej czy rynkowej. Hodowcy roślin rolniczych mogą zaprezentować swoje osiągnięcia hodowlane na tle innych firm konkurencyjnych i dzięki temu pozyskać dla wielu swoich unikatowych odmian nowy rynek.

Prace umieszczone w specjalnym Wydaniu będą punktowane tak jak publikacje naukowe: 20 pkt. zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Artykuły mogą być opublikowane w języku angielskim i polskim lub w języku angielskim z dołączonym polskim tłumaczeniem. Redakcja biuletynu oferuje współpracę z biurem tłumaczeń w zakresie korekty językowej tekstów w języku angielskim.

Zachęcamy naukowców, hodowców, przedstawicieli firm nasiennych, agronomów, technologów i ekonomistów do skorzystania z okazji i opublikowania swoich prac w tym wydaniu Biuletynu IHAR. Ze swej strony gwarantujemy szeroki dostęp czytelników i praktyków do tych publikacji.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową

Kalendarz wydarzeń

PN WT ŚR CZ PT SO ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6